©2013; Stone webdesign. Alle rechten voorbehouden
Algemeen Viavantia biedt psychologische en orthopedagogische zorg voor kinderen, jongeren en ouders. De praktijk is een eerstelijns praktijk waar onderzoek en kortdurende behandeling wordt geboden. Over mijzelf Mijn naam is Adrianne Wessel. In 1986 ben ik afgestudeerd aan de Pedagogische Academie voor de opleiding leerkracht basisonderwijs. In 1994 studeerde ik af als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit te Leiden en sinds 2005 ben ik geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog. Naast ervaring in het basisonderwijs en speciaalonderwijs heb ik ruime ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de gehandicaptenzorg (kinderen en jongeren met spraaktaalproblemen. Daarnaast ben ik dyslexiespecialist en dyscalculiespecialist en bevoegd om onderzoek en behandeling te doen voor dyslexie en dyscalculie. De afgelopen jaren heb ik me verder bekwaamd in diverse vormen van therapie, waaronder cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Beroepsgeheim Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Dat betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts) met uw toestemming en de toestemming van uw kind. Ook uw kind kan erop rekenen dat wat hij of zij vertelt vertrouwelijk wordt behandeld. De leeftijd en de wens van het kind spelen hierbij een rol. Kwaliteitsbewaking Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), gebonden aan de ethische regels van de beroepscode en lid van de Nederlandse Vereniging voor  Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP). Daarnaast ben ik als Gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG register van de overheid; BIG-registratienummer: 49063475125. Leden hiervan zijn verplicht hun vak te onderhouden middels nascholingen en intervisie. Wanneer er zaken zijn die u niet begrijpt of waarover u ontevreden bent, kunt u die altijd bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kunt u zich wenden tot het NIP.
Home Algemeen Onderzoek Behandeling Werkwijze Tarieven & vergoedingen Contact
Therapeutisch centrum De Pyramide Nijverheidsweg 2 4854 MT Bavel 06-34913252 info@viavantia.nl
Praktijk voor psychologische en orthopedagogische hulp
Algemeen Algemeen