©2013; Stone webdesign. Alle rechten voorbehouden
Onderzoek Goed leren is voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend. Als uw kind op school moeite heeft om mee te komen op een bepaald gebied, kan er sprake zijn van een leerstoornis. Aanwijzingen voor een leerstoornis zijn bijvoorbeeld: - een opvallende achterstand met lezen, spellen of rekenen - op één gebied opvallend zwak en op een ander gebied juist heel sterk presteren - een achterstand ondanks extra oefening en remediërende hulp Leerstoornissen kunnen bij onvoldoende behandeling leiden tot sociaal-emotionele problemen, zoals een laag zelfbeeld, faalangst of lichamelijke klachten; of tot gedragsproblemen, zoals boos of opstandig gedrag. Het is daarom zinvol om bij een vermoeden van een leerstoornis onderzoek te laten doen. Onderzoek naar leerproblemen is maatwerk. Op basis van het intakegesprek en de hulpvraag wordt er een voorstel voor onderzoek gedaan. Onderzoeken kunnen enige uren in beslag nemen en worden soms in meerdere zittingen uitgevoerd om het kind niet te veel te belasten. Daarnaast kunt u bij Viavantia ook terecht voor vragen op het gebied van bijvoorbeeld gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Viavantia is deskundig in de volgende soorten onderzoek: - lezen/spellen (dyslexie) - rekenen (dyscalculie) - (hoog)begaafdheid - aandacht, concentratie en geheugen - schoolkeuze - sociaal-emotionele problemen, o.a. somberheid, depressie, angsten, rouw - gedragsproblemen, o.a. ADD, ADHD, autismespectrumstoornis De uitslagen van de onderzoeken worden weergegeven in een verslag en dit verslag wordt besproken met de ouders en eventueel met het kind. Zonodig wordt een bepaalde behandeling of begeleiding voorgesteld. Wanneer een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie wordt vastgesteld, wordt er een verklaring afgegeven. Hiermee kunt u aanspraak maken op extra voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen bij examens. Deze verklaring is onbeperkt geldig.
Home Algemeen Onderzoek Behandeling Werkwijze Tarieven & vergoedingen Contact
Therapeutisch centrum De Pyramide Nijverheidsweg 2 4854 MT Bavel 06-34913252 info@viavantia.nl
Praktijk voor psychologische en orthopedagogische hulp
Onderzoek Onderzoek