©2013; Stone webdesign. Alle rechten voorbehouden
Tarieven Met ingang van 2014 komen er diverse veranderingen in het zorgstelsel. De huidige eerstelijns zorg en een deel van de tweede lijn worden vanaf 2014 samen de Generalistische Basis GGZ. De eerstelijns psychologische zorg van onze praktijk valt dan onder deze Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). In eerste instantie kunnen mensen met hun psychische klachten terecht bij de huisarts en zijn praktijkondersteuner. De huisarts kan bij lichte en matige problemen doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. En voor complexe en risicovolle problemen naar de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) De Generalistische Basis GGZ , zoals Viavantia die biedt, is dus bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Het gaat om een kortdurende behandeling. Het huidige maximum van vijf zittingen met een eigen bijdrage van 20 euro per zitting komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komen drie ‘zorgproducten’ met een vaste vergoeding. U hoeft dus geen eigen bijdrage meer te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. In 2014 wordt het eigen risico € 360 per persoon. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. U kunt voor de volgende “zorgproducten” in aanmerking komen: GBGGZ Kort: De duur en ernst van de symptomen worden als licht beoordeeld. Gemiddeld is hier sprake van ca. 5 sessies. GBGGZ Middel:De duur en ernst van de symptomen worden als matig beoordeeld. Gemiddeld is hier sprake van ca. 8 sessies. GBGGZ Intensief: De duur en de ernst van de symptomen worden als ernstig beoordeeld. Gemiddeld is er dan sprake van ca. 12 sessies. Particulier tarief Onder particulier tarief worden de kosten verstaan die u betaalt per consult als de praktijk (nog) geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan van de praktijk een rekening die u, afhankelijk van uw verzekering, kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook als u zich zonder verwijsbrief aanmeldt of als u de kosten niet via uw zorgverzekeraar wilt laten declareren. Het particulier tarief voor behandeling bedraagt €80 per zitting. Afspraken afzeggen Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij niet tijdig annuleren worden de volledige consultkosten in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging. Deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar komen voor rekening van de cliënt.
Home Algemeen Onderzoek Behandeling Werkwijze Tarieven & vergoedingen Contact
Therapeutisch centrum De Pyramide Nijverheidsweg 2 4854 MT Bavel 06-34913252 info@viavantia.nl
Praktijk voor psychologische en orthopedagogische hulp
Tarieven & vergoedingen Tarieven & vergoedingen